Freelance projecten in Afrika

Veel projecten in Afrika zijn gericht op de verbetering van de samenleving daar. Dat is een erg goed initiatief. Veelal worden deze projecten uitgevoerd door freelance projectleiders die de mensen in derde wereldlanden erg  graag willen helpen. Jaarlijks wordt er door deze projecten vele mensen geholpen om een betere kwaliteit van leven te krijgen.

Vooral in landelijke gebieden ontbreekt vaak een goede infrastructuur, u kunt daarbij denken aan wegen, bruggen, telefoon of internetverbindingen en rioolnetwerken. Het tekort  aan rioolnetwerken zorgt ervoor dat er ziektes kunnen uitbreken omdat er een gebrek is aan hygiëne. Ecosan zorgt ervoor dat rioolnetwerken verbeterd in Afrika verbeterd worden. Organisaties als Ecosan werken vaak met freelance projectleiders, zoals al eerder benoemd. Freelancers hebben erg veel baat bij payroll. Wanneer u als freelancer gebruik maakt van payroll bent u  in feite in loondienst bij het payrollbedrijf. Op deze manier blijft u onafhankelijk maar bent u toch verzekerd tegen WW en langdurige ziekte. U zoekt en vindt nog steeds zelf uw opdrachten en u besteedt enkel uw facturatie aan het payrollbedrijf uit. Op deze manier kunt u dus de voordelen van het freelancen met het de voordelen van payroll combineren en daardoor zorgen voor prettige werkomstandigheden met toch een stukje zekerheid.

Waterverbruik in Afrika

Afrika is een erg droog continent. Toch is het een van de landen waar het waterverbruik het snelst groeit. Al in 2030 dreigen tekorten te ontstaan. Het vurige verlangen van de Zuid-Afrikaanse regering om na de apartheid snel miljoenen mensen van water te voorzien, heeft wellicht pogingen om op lange termijn goede basisdiensten te leveren, gehinderd.
Het land moet een race tegen de klok lopen om alle lekkende systemen te dichten. Er zijn immers zoveel lekken dat de watervoorziening in gevaar kan komen. Volgens de Wateronderzoekscommissie (WRC), is deze waterverspilling een gevolg van een overheid die een groot deel van de bevolking van 51 miljoen mensen, te snel van water wilde voorzien. Het onderhoud had te weinig prioriteit en daar zien we nu de gevolgen van. Erg veel water is weggelekt door ondeugdelijke verbindingen: ruim 4,3 miljoen zwembaden vol water.
Experts erkennen dat het beleid vlak na de apartheid heeft bijgedragen aan de huidige problemen. Maar hij zegt dat de uittocht van technici en projectmanagers in de afgelopen twintig jaar de belangrijke oorzaak is.

Van de ongeveer 230 gemeenten in Zuid-Afrika, hebben er 79 geen civiel ingenieurs of technici in dienst, blijkt uit een rapport van Allyson Lawless, voormalig voorzitter van het South African Institute of Civil Engineering.

Menselijk afval omzetten in mest

Ukunda, Kenia: Beneden in Ukunda bij Darad Montessori Basisschool, de technologie is aan het werk in het behoud van menselijk afval en waardoor het nuttig in boerderijen. Het was moeilijk in het begin en zelfs leraren op de school weigerde de producten van dergelijke bedrijven te gebruiken. Maar met de tijd ze hebben geleerd om de onderneming te waarderen.

Latrines de school zijn verschillend in wat de hoofdonderwijzer, George Agaya verwijst als urine afleiding uitdroging toiletten in een ecosan (economisch sanitatie) proces.

“Het is een economische sanitatie als het bespaart het milieu en maakt ons bezuinigen op voedsel kosten,” zegt hij. Latrines hebben hier twee kamers voor menselijk afval.

De kruk gaat naar de twee voeten put eronder terwijl urine gaat naar een opvangtank.

Opvangtank

In de latrine, is er een lepel bij de hand tot as dat de ontlasting naar beneden de put volgt schep. De techniek erachter is dat de as van de bacteriën te doden dus geen slechte geur. Over de urine tanks, er een meter aan het eind van elke tunnel die bepaalt of de urine ontleed na zes maanden. Dit geeft richting over de vraag of het product is klaar voor gebruik in de top-dressing. Mr Agaya zegt dat vanwege de ontleding, het afval ontbreekt urinezuur, die schadelijk gewassen.

“De kruk wordt ook vanuit de pits na vol en door de as, is er geen vocht om het geur en de kleur ook veranderd moeten wit. Na het verzamelen, is het klaar om direct te worteloppervlak gewassen ‘worden toegepast, “legt hij uit.

Hoewel de bouw van de latrines is duur, het onderhoud is goedkoop omdat er geen chemicaliën toegepast en de heer Agaya zegt ze besteed Sh1.2 miljoen via een sponsoring door een groep leerlingen uit Duitsland zelf engineers bellen zonder grenzen.

Niet gemakkelijk

De heer Agaya zegt dit was niet makkelijk als ze moest elke speler die leraren, leerlingen, de regering en de ouders in gedachten houden dat de regio is de islam-gedomineerde opgenomen overtuigen. “We hebben een zeer grondige sensibilisering voor alle belanghebbenden voordat zij konden aanvaarden. Zelfs nieuwe opnames wordt geleerd van het project, “zegt hij.

Hij eerst geplant maïs, die gekiemde, tot ieders verbazing en wanneer het rijp was dat ze allemaal van genoten. “Na het eten, vertelde ik hen dat het ‘dat mais”. Ik gebruikte het op groenten die ze weigerde ook maar na het eten, hebben ze volledig omarmd de technologie, “concludeerde hij.

Ontgraven van de grondwaarde

Gezonde bodem konden onze beste hoop in het gezicht van de klimaatverandering, voedselcrisis en het verlies aan biodiversiteit zijn.

De bodem is de meest diverse ecosystemen op de planeet. Slechts een theelepel bevat wel een miljard bacteriën die vitale diensten voor de groei van planten te ondersteunen en de talloze wezens die voeden hen. Zonder gezonde bodem, alles van de menselijke gezondheid en voedselzekerheid aan de veerkracht en de biodiversiteit van de planeet is in gevaar.

De aarde onder onze voeten is zo belangrijk dat geomorphologist David R. Montgomery, auteur van Dirt: De Erosie van Beschavingen, wat de kwaliteit en de overvloed als een maatstaf voor de vraag of verenigingen floreren of bot. In het verleden, mensen met een slechte kwaliteit van de aarde meestal geconfronteerd met het vooruitzicht van afnemende in de macht of de overgang naar een betere gronden.

“In de wereld van vandaag, we zijn bijna geen plekken om verder te gaan naar,” zegt Montgomery. “De enige optie is om veerkrachtig gronden te ontwikkelen.”

Echter, heeft de moderne landbouw creëerde een paradox. Aan de ene kant hebben innovaties in machines, irrigatie en kunstmest gewasopbrengsten gestimuleerd dramatisch, waardoor het mogelijk is tot het ruimen van steeds grotere hoeveelheden uit kleinere stukken aarde. Volgens de Voedsel-en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), de landbouwproductie wereldwijd is twee en een half tot drie keer groter dan het was slechts 50 jaar geleden, ook al is de hoeveelheid land onder cultuur is toegenomen met slechts 12 procent. Aan de andere kant kan de technologieën die deze prestaties te bereiken schadelijk zijn voor land en water, en al te vaak ondermijnen de centrale bron van deze overvloed: de bodem. Een kwart van de wereldwijde productie van levensmiddelen bestemde gronden zijn afgebroken of het hoofd in die richting, aldus de FAO.

In de afgelopen decennia is de conventionele aanpak van uitgeputte bodems geweest zich te wenden tot externe inputs, zoals grotere hoeveelheden kunstmest en irrigatie, om gewassen te induceren om te groeien tegen de kansen. Deze strategieën kunnen de productie en de winst te verhogen op de korte termijn, maar, zegt bodemkundige Rattan Lal van de Ohio State University, een effectieve oplossing vereist een lange-termijn perspectief.

Lal stelt dat het niet alleen mogelijk om onze “misbruikt en genomen-voor-verleende” bodems te herstellen – maar dat de inspanningen om de aarde te profiteren veel meer dan alleen onze eigen voedselketen te besparen en te doen herleven. Gezonde bodem levert ook een scala van essentiële ecosysteemdiensten, hoog onder hen is de absorptie van atmosferische kooldioxide. Als het gaat om strategieën voor het oplossen van de complexe vergelijking van het tegengaan van klimaatverandering, behoud van de biodiversiteit en de bescherming van de menselijke veiligheid, behoud en restauratie bodem zijn “low-opknoping fruit ‘, zegt Lal.

Terwijl de industriële landbouw kan een van de centrale daders in afbrekende bodem, behoud van deze bron betekent niet noodzakelijk een einde aan de hoge opbrengsten en winsten verkregen door intensieve methoden. Matt Liebman is een landbouwingenieur aan de Iowa State University, met expertise in de geïntegreerde bestrijding van plagen, een aanpak die lijkt op het milieu tot een deel van het werk van synthetische herbiciden, pesticiden en meststoffen te bereiken.

Op de 22 hectare van de experimentele Marsden Farm, Liebman en zijn team plantte drie percelen met verschillende bouwplannen. De eerste was een conventionele rotatie van maïs en soja, verhoogd met vaste dosis chemicaliën, een cyclus typisch Amerikaanse Midwest. Op een andere, zij plantten een driejarige cyclus die ook haver, en, op de derde, een vierjarige cyclus die alfalfa gekenmerkt als goed. De langere rotaties ook geïntegreerd vee, wiens mest werd toegepast als meststof. Deze percelen kreeg ook chemische inputs, maar in verstandige hoeveelheden, dienen “als krachtige hulpmiddelen waarmee om af te stemmen, in plaats van rijden, agro-ecosysteem prestaties,” Liebman en zijn onderzoeksteam verslag.

De resultaten van de negen jaar experimenteren, afgelopen najaar gepubliceerd in het tijdschrift PLoS One, waren dramatisch. In de meer diverse rotaties, in vergelijking met de conventioneel geteelde plot, de opbrengsten waren hoger, werd het gebruik van herbiciden verlaagd met maximaal 88 procent, het niveau van zoetwater toxiciteit (veroorzaakt door chemische run-off) waren 200 keer lager, en de winsten waren gelijkwaardig. Er is geen one-size-fits-all oplossing in de landbouw – en enkele sterke weerstand tegen verandering – maar de studie suggereert dat ecosysteemdiensten kan vervangen een deel van de afhankelijkheid van chemische inputs, het behoud van de bodem, het produceren van voedsel en onderhouden boerderij winst.

Een staat weg in Salina, Kansas, hebben de onderzoekers decennia het verfijnen van de idee dat de sleutel tot gezondheid bodem is niet een kwestie van inputs doorgebracht, maar houden de grond goed bedekt. Plantaardige geneticus en agrarische filosoof Wes Jackson beweert dat ongeveer 10.000 jaar geleden onze vroege landbouw voorouders hebt het helemaal verkeerd. Voordat mensen verlieten hun vette stempel op de aarde, vaste planten domineerde een groot deel van het landschap van de bol.

Echter, de gewassen begunstigd door landbouwsystemen, zoals tarwe, rijst, maïs en soja, zijn eenjarigen, die moeten zaad en elk jaar worden herplant, en waarvan de ondiepe, honger wortels afbreken kostbare bovengrond. Voor Jackson, voorzitter van de Land Institute, de uitweg uit de moderne landbouw modder is om blijvende gewassen, die de grond het hele jaar door deken, jaar na jaar, en waarvan de diepe wortels breiden 6, 10, 12 voeten in de aarde groeien. Zijn is een verticale visie.

Aan de oppervlakte, permanente dekking betekent dat de aarde niet is onderworpen aan de kassa, en dus nooit kaal en kwetsbaar voor erosie verlaten. Ondergronds, de verwarde massa van wortels helpen te verrijken en houdt de bodem intact, de gewassen behouden ook meer vocht, waardoor ze weerbaarder in het gezicht van de droogte en de hoge temperaturen maakt.

In de afgelopen 30 jaar, hebben Jackson en zijn collega’s zijn kruisingen jaarlijks nietjes met hun wilde, vaste plant familieleden en belangstelling voor deze technologie is nu op de opkomst, zegt bodemkundige John P. Reganold van Washington State University. In augustus, de FAO is het bijeenroepen van een driedaagse top over de belofte van meerjarige gewassen voor de voedselzekerheid te verbeteren, terwijl het minimaliseren van schade aan de aarde. Tot op heden zijn plantenkwekers niet geslaagd in het produceren van vaste planten die opbrengst op gelijke voet met eenjarigen, en wijdverbreide aanplant van meerjarige korrels 15 tot 20 jaar weg te zijn.

Terwijl de agrarische economie neiging zich te richten op strikt opbrengst per hectare, Reganold zegt dat als ecosysteemdiensten, zoals bodembescherming, droogte resistentie en koolstofvastlegging, in aanmerking werden genomen, meerjarige variëteiten van grotere waarde zou zijn, zelfs als ze minder geproduceerd. Hun voordelen zouden vooral duidelijk zijn in gebieden met marginale gronden, zoals Sub-Sahara Afrika, waar de jaarlijkse gewassen en hun afhankelijkheid van chemische productiemiddelen en machines erosie en degradatie kunnen bespoedigen.

Het onderzoek is niet alleen houdt belofte voor de teaming microbiële populaties onder de voeten. Het ondersteunt ook wat Reganold beschrijft als de impliciete verbinding tussen gezonde bodem en gezonde mensen. De bodem is een opslagplaats van essentiële voedingsstoffen, die worden geleverd aan mensen en andere wezens door middel van planten. Bodemverlies en afnemende vruchtbaarheid vormen een directe uitdaging voor de voedselvoorziening, het beperken van zowel hoeveel kan worden gekweekt, en het niveau van de voedingsstoffen die in gewassen.

Het handhaven van de hoeveelheid voedingsstoffen van de bodem kunnen eisen sluiten van de lus. Volgens Seth Itzkan, voorzitter van Planet TECH Associates, een adviesbureau gericht op trends en innovaties, de sleutel tot het houden bodem gezond en vruchtbaar is dieren. Terwijl vandaag vee worden vaak geassocieerd met overbegrazing en erosie, Itzkan zegt dat hun biologisch afval is nodig om de bodem terug te brengen. Vee, beheerd “holistisch,” kan dienen om de milieuvoordelen van de grote kuddes en hun roofdieren die ooit bepaalde grasland regio van de wereld zwierven na te bootsen – door de voortdurende terugkeer van organisch materiaal aan de bodem.

Holistische landbeheer is een methode ontwikkeld door Allan Savory, restauratie ecoloog en voorzitter van het Savory Institute, die zich bezighoudt met grootschalige grasland restauratie door vee. Hartige houdt ook toezicht op de Africa Centre for Holistic Management, dat vee gebruikt om aangetaste bodems te herstellen en kickstart dorre gronden in de gezondheidszorg.

Correct worden beheerd, kon grazen herstellen uitgestrekte gebieden van aangetaste grasland

“Graslanden nodig dieren, maar ze deze nodig hebben in [de] correcte manier,” zegt Izkan. “De enige manier niet woestijnen in droge gebieden, in aanwezigheid van gedomesticeerde dieren, is om beweiding holistische gedaan met een plan dat de diversiteit en complexiteit van elke situatie geschikt. ‘Managed deze wijze, zegt dat dierlijke” kan effectief en betaalbaar te herstellen grote delen van de wereld gedegradeerde graslanden met de bijkomende sociale en het klimaat-gerelateerde voordelen. ”

Vee zijn niet het enige middel om voedingsstoffen op aarde te herstellen. In Haïti, hebben eeuwen van slecht bodembeheer en de armoede gestaag invloed was op het vermogen van het land om zichzelf te voeden. Tussen 1979 en 2001, per hoofd van de productie van granen daalde met 34 procent, en tussen 1998 en 2000, de invoer en de voedselhulp omvatte meer dan de helft van de geconsumeerde granen.

Om voedselzekerheid te verhogen, ecoloog Sasha Kramer richtte Duurzame Organische Integrated Livelihoods (SOIL), een non-profit organisatie die bouwt compostering toiletten te helpen dragen organische stof en de vruchtbaarheid terug in de aarde. De EcoSan toiletten hebben aparte compartimenten voor vloeibare en vaste stoffen, en wanneer ze de capaciteit bereiken, SOIL werknemers verzamelen om het afval in rijke vuil, die vervolgens wordt verkocht aan de lokale kinderdagverblijven en boeren te verwerken. Kramer, die verwijst naar haar werk als ‘bevrijding ecologie, “is het aanpakken van twee problemen: het ontbreken van goede sanitaire voorzieningen en versleten bodems. De oplossing, die het menselijk bijproducten introduceert in de voedselvoorziening door middel van de grond kan, terecht, wekken bezorgdheid over de veiligheid. Echter, verbeterde methoden van het vernietigen van pathogenen dienen het composteringsproces.

Kramer model kan effectief zijn, maar het is niet nieuw. In China, werd ‘s nachts bodem “gebruikt voor duizenden jaren, en de agrarische terrassen van Peru kreeg ook legio dan van kunstmatige meststoffen. “Maar vandaag gaan we verspilling menselijk afval,” zegt David Montgomery. “Alle organische stof Een lange termijn visie op duurzame landbouw keert terug naar de bodem.” Vooral als de wereldbevolking steeds city-bound, Montgomery stelt dat samenlevingen zullen binnenkort moeten radicaal heroverwegen stedelijke sanitair en opnieuw te evalueren afval voor wat het werkelijk is: de bouwstenen van de bodem en het nieuwe leven.

Improved sanitation for a healthy environment

ecosan3Belgium and the European Commission will fund a program for water supply and sanitation in the southern province of Rwanda. The program recovers old water networks and submit new ones there, and it also builds more than 1,000 ecological latrines in 80 schools for more than 70,000 students.

Sanitation, systems and information.

Runyinya is a typical rural village in southern Rwanda. The local primary school is teeming with life: daily flows are more than 1,000 students from the village and the surrounding area together. In the classrooms follow good girls and boys in dark blue or khaki uniforms and shoes carefully the lessons of their dedicated teachers. Other students jump and run around on the playground.

Facelift

The school, built in the late 50s, had suffered the ravages of time and has recently been refurbished with new paint and the necessary repairs. It winds around no waste.

The clean school environment was spurred by installing ecological latrines. In 2009 BTC supported the Rwandan Ministry of Infrastructure to install latrines in schools and to promote a better health and a cleaner environment. Adapted as sanitation

Both the teachers and the students had to radically change their habits to use it. Latrines “For some of us were such new latrines. We had to first become familiar with the concept of ecological latrines before we could explain “it to the children themselves say Félicitée Mukagahima, head teacher at Runyinya.

Environmentalhealth

Unlike pit latrines, ecological toilets are separated from urine and feces and guided to different compartments. To prevent decomposition, odor and flies are regularly sprinkled ashes over the faeces, so they are faster hard. “Previously, the school plagued by stench and flies, especially when the latrines were full. In such circumstances it was difficult to teach, “the children hygiene recalls the head teacher himself. Each latrine block is equipped with a system to use to wash their hands.

Ecological latrines: over sanitation

Mukagahima is optimistic about the benefits of waterless latrines: they improve hygiene and sanitation significantly, and also offer a new opportunity to increase revenue for the school. Each latrine has two separate compartments: one for feces and one for urine. Where containers with feces become full, they shall be dried in special-purpose spaces its contents. In the compartments for urine is a container placed. Both urine and feces are used as fertilizer in the school.

Sensitization (Ecological organisations and excreta)

“Last season we used urine on a potato field and we gained twice as much as on the field with the usual fertilizer” confirms Mukagahima. The program made the teachers and other employees to point out how they can use. These new fertilizers safe

“Some people from the area of ​​the school come to us asking how to use it. Fertilizers Waste is no longer regarded merely as dirt but as agricultural inputs to increase yields. Our behavior is changing, “the head teacher concludes confident.

Facts and figures

The program for water and sanitation (PEPAPS: 2007-2013) is co-financed by Belgium, the European Commission and Rwanda. The total budget is 23.5 million.
The program recovers old water networks and build new, accounting for more than 500 km. About 300,000 rural residents in the southern province will have access to drinking water within a 500 m radius around their home.
There are more than 1,000 ecological latrines in 80 schools for more than 70,000 students.
The program will seek partnerships with other actors in a pilot project for ecological latrines for households in rural areas. It is targeting 250 families from vulnerable groups (elderly, single parents, etc.). Within the framework of this project is only collected urine as fertilizer.
The program provides information and education campaigns on the proper use of water and sanitation through radio broadcasts and plays in local communities and schools.

Stichting wil invoering van verbeterde sanitaire technologieën

Ecosan1Brood van het Leven Development Foundation, een non-gouvernementele organisatie (NGO) met aandacht voor water, sanitatie en milieu programma’s, heeft opgeroepen tot sensibilisering en het gebruik van verbeterde sanitaire technologieën.

De uitvoerend directeur, de heer Babatope Babalobi vertelde de News Agency of Nigeria (NAN) in Abuja onlangs dat de technologieën die essentieel was geworden in het licht van de toenemende bezorgdheid over de dalende waterpeil in sommige delen van het land.

Hij merkte op dat verbeterde lage kosten sanitaire technologieën vraagstukken van klimaatverandering, ontoereikende watervoorziening en sanitatie enorme uitdagingen in de meeste delen van het land zou aanpakken.

“Er zijn veel technieken om toegang watervoorziening en sanitaire voorzieningen; blik op sanitatie bijvoorbeeld:

“Er zijn een heleboel van sanitaire technologie, mensen zijn niet eens praten over je flush watersysteem.

“Nieuw denken internationaal is omdat het water te spoelen is niet meer daar, je besteedt 10 liter om gewoon spoelen, het plassen, je 10 liter gebruiken om te spoelen.

“Mensen zijn nu spreken van waterloze toiletten; mensen praten over urine afleiding toiletten, eco-sanitaire, de aard van de wc die je gaat gebruiken zonder water.

“De middelen zijn er. Ik ging naar een internationale bijeenkomst, de toiletten ze voorzien bijvoorbeeld, zetten ze zaagsel daar en zaagsel kan absorberen water, dus bij het plassen het absorbeert het.

“Maar hier zijn we bouwen toiletten en we moeten 10 liter water te spoelen en het water is er niet;. Natuurlijk de toiletten niet kan werken als er geen duurzame watervoorziening”

“Dus de overheid heeft om te komen en te verlichten mensen over deze nieuwe sanitatie technologieën.”

Megan Mei ’13 Toegekend NSF Graduate Research Fellowship

Megan K. May, een senior biologie gestudeerd aan DePauw University, is bekroond met een National Science Foundation (NSF) Graduate Research Fellowship.

De oudste afgestudeerde beurs in zijn soort, het programma herkent en ondersteunt uitstaande afgestudeerde studenten in NSF-ondersteunde wetenschap, technologie, techniek en wiskunde disciplines die zich bezighouden met onderzoek gebaseerde master-en doctoraal diploma van een geaccrediteerde Verenigde Staten instellingen. Fellows profiteren van een driejarige jaarlijkse toelage van $ 30.000, samen met een $ 12.000 kosten van schooltoelage voor les-en collegegeld, kansen voor internationaal onderzoek en professionele ontwikkeling, en de vrijheid om hun eigen onderzoek uit te voeren op elk geaccrediteerde Amerikaanse instelling van academisch onderwijs kiezen ze .

Meer dan 13.000 aanvragen voor de 2013 wedstrijd om NSF ingediend; 2000 award aanbiedingen werden gemaakt.

Voor een zomer onderzoeksstage, mei gewerkt aan een project te kijken naar de microbiële diversiteit van de DePauw Natuurpark vijvers. “Ik vond het werken met microben en met het mengsel van laboratorium-en veldwerk,” herinnert ze zich. Mijn DePauw onderzoekservaring heeft me geholpen om erachter te komen wat ik wil met werken in de toekomst. “Ze heeft ook stage bij Mount Desert Island Biological Laboratory in Salisbury Cove, Maine, en bracht een semester in Ecuador, waar ze bezig met een onafhankelijke studie project op ecologische sanitatie problemen. Ze heeft ook geholpen aan een onderzoeksproject aan de Universiteit van Tennessee.

Megan mei is een rector Scholar en Science Research Fellow en wordt minoring in het Spaans en sociologie. Een profiel van de senior is beschikbaar door hier te klikken.

Verleden NSF Fellows zijn talloze Nobelprijswinnaars, de Amerikaanse minister van Energie Steven Chu, Google oprichter Sergey Brin, en Freakonomics co-auteur en 2009 Ubben Docent Steven Levitt.

Boerenmarkt seizoen start in Oost Atlanta Patch

Klaar om je zaterdag / zondag ochtend of donderdagavond oppakken van heerlijke, lokaal geteelde, heldere, kleurrijke vruchten en groenten te besteden? Hoe zit het unieke aanbod zoals jalapeno jam? Of misschien zelfs grote handgemaakte ambachten?

Dit zijn alle items die gevonden kunnen worden op een lokale boeren markt, en de boerenmarkt seizoen start dit weekend in Oost-Atlanta Patch.

De East Lake Farmers Market opent voor het seizoen op zaterdag 13 april met zijn vierde jaarlijkse Collard Green Cook-Off. Drie prijzen zullen worden uitgereikt: de amateur-prijs is $ 100 en een certificaat van eer, de Professional Prize bestaat uit een plaquette plus belangrijke opscheppen en een kans om een ​​fantastische organisatie te helpen, en de People’s Choice Award winnaar zal een aangepaste trofee!

Er is nog tijd om deelneming aan de cook-off. Vul het aanmeldingsformulier op de website van ELF. Inschrijfgeld is $ 25 en minstens 10 kilo gekookte boerenkool. Alle opbrengst komt ten Gezonde Wave Georgië.

De markt zal beschikken over een verscheidenheid van boeren en ambachtslieden, en begint zijn seizoen 2013 met een nieuwe markt manager, Corrine Coe.

Coe was Market Manager voor de Crescent City Farmers Market in New Orleans, werkte als opvoeder voor Rogue Valley Farm to School in Ashland, Oregon, en onlangs bracht twee jaar in Port-au-Prince, Haïti, werkzaam op het gebied van de Ecologische Sanitatie als directeur van Communicatie en Administratie voor Duurzame Organische Integrated Livelihoods (SOIL).

De ELF Market opent zaterdag van 9 tot 1 pm bij de hoek van Second Avenue en Hosea L. Williams Drive. Collard groene proeverij begint om 10:30

De ELF markt is niet de enige ramping back-up in Oost Atlanta Patch.

De East Atlanta Village Farmers Market is kick-off van zijn seizoen 2013 donderdag 18 april om 04:00 op 561 Flat Shoals Ave. De markt zal elke donderdag wordt geopend 4-8 uur op die locatie door middel van 12 december

Bovendien, het Grant Park Farmers Market opent zondag 21 april en zal door middel van 15 december lopen. De markt is open elke zondag 9:30-01:30 op de hoek van Cherokee Avenue en Milledge Avenue.

Na de markt opent op zondag, zal een potluck fundraiser gehouden worden 2-5 uur op 622 Grant Street.

De fundraiser bestaat uit live muziek, lekkere drankjes, spelletjes, en nog veel meer. Vaatjes bier door Dakota Blue.

Aanwezigen wordt gevraagd om een ​​gerecht te delen brengen en serveren ware. Stelde donaties voor gezinnen is $ 20.

Culturele overtuigingen bar toiletgebruik langs L.Victoria oevers

Lake Victoria is bedreigd en de mensen die dit water bron wordt verondersteld om te dienen zijn degenen bedreigen zijn bestaan.

Tot World Environment Day, 5 juni, in een campagne, Save Lake Victoria, zal Vision Group mediaplatforms onderzoeksartikelen, programma’s en commentaren draaien aandacht voor de onverantwoordelijke menselijke activiteiten bedreigen ‘s werelds grootste zoetwatermeer

Hij liet een spoor van voetafdrukken op het witte zandstrand. Ik genoot van elk beetje van het zand voordat nieuwsgierigheid prikkelde mij om de voetsporen te volgen. Het strand is veranderd in een groot toilet.

Kakyanga eiland in het Victoriameer is bezaaid met menselijk afval op een wijze die vergelijkbaar is met forensen taxi’s geparkeerd in Old Park Kampala’s. Ik had nog nooit zo’n grote schaal geopend ontlasting gezien. Ik hield mijn neus zo vragen boggled mijn geest.

Hoe kan zo’n schat worden verspild? Is het omdat er geen toiletten? Ik informeer van Samuel Wasswa, een boot operator op Kakyanga Island.

Hij zegt dat je kunt een paard naar water leiden, maar je kunt niet dwingen te drinken. “Deze plaats heeft een openbaar toilet, maar mensen nog steeds geloven dat het gebruik van een toilet brengt slecht voorteken voor de vissers op het meer,” zegt hij.

‘Het is niet gemakkelijk te behandelen vissers als het gaat om zaken wc. Echter, ze vergeten dat als je niet een toilet te gebruiken, slechte sanitaire voorzieningen veroorzaakt ziekten en soms mensen betalen zwaar. ”

Bijgeloof en toiletten

Vissers geloven naar het toilet gaan voordat een visserij-expeditie een vloek zal brengen en de mensen zullen niet een goede vangst te krijgen van het meer.

“Het is zo slecht dat sommige vissers die naar het toilet gaan, worden gemeden door hun collega’s,” zegt David Mukama, de sanitaire voorzieningen coördinator, ministerie van Water en Milieu.

In een ander interview, Tadeo Mwesigwa, de secretaris voor de productie en het milieu ten Kalangala, zegt cultuur is niet zo veel van een probleem. “De toiletten zijn te weinig om de grote populatie te dienen,” zegt hij.

Sprekend over de zijlijn van de driedaagse-Oost-Afrikaanse CSO Forum georganiseerd op Lake Victoria Serena Resort, Entebbe, vorige week, Mukama zei meer dan 90% van de ziekten in Uganda zijn gekoppeld aan slechte hygiëne.

Als gevolg van de hoge ziektelast, zijn armoede steeds meer omdat mensen besteden veel van hun productieve tijd geïmmobiliseerd of het aanwezig zijn om zieke mensen.

Toilet dekking

Basis van de prestaties rapport vrijgegeven door het ministerie van Water en Milieu in 2012, wordt Kalangala’s wc dekking geraamd op 41% -60%, wat betekent dat ongeveer de helft van de bevolking heeft geen toegang tot toiletten hebben.

Kakyanga moet nog erger zijn dan de omgeving Buggala, die aanspraak maakt op een groot deel van de welvaart in de wijk Kalangala.

Op Buvuma in Mukono, toegang tot toiletten is een van de slechtste in het land buiten Karamoja regio in Noord-Oost. Buvuma’s wc dekking is tussen de 21% en 40%. Het landelijk gemiddelde wordt geschat op 70%, volgens het rapport.

Terwijl creatieve ingrepen van de regering, de lokale overheid en NGO’s een poging om het probleem te verlichten hebben gemaakt, sommige landelijke gemeenschappen zijn bestand tegen het opgeven geopend ontlasting.

Dit is volgens Mukama, is een uitdaging aangetroffen tussen gemeenschappen die op de eilanden en de districten in het stroomgebied van het Victoriameer.

Natuur constraint

Afgezien van culturele barrières, de bodem is rotsachtig en te moeilijk om latrines te graven. Het is ook zo zanderig dat latrines krijgen gevuld met water in een korte tijd, het maken van sanitaire voorzieningen een eeuwige probleem.

“Technologische vooruitgang zou een solutionn bieden,” zegt Jane Nabunya, het land directeur van Triple S, een niet-gouvernementele organisatie.

In sommige gevallen hebben de ecologische sanitaire voorzieningen, ook wel aangeduid als Eco-sans, is voorzien als een alternatief voor pit latrines. Ook dit heeft culturele barrières, gezien het feit dat de meeste mensen die gebruik maken van latrines willen niet hun menselijk afval te zien.

Populatiedynamiek

Gezien het feit dat de vissers hebben een nomadische levensstijl, sanitaire voorzieningen is altijd een probleem. “De vissers bewegen zoals vis migreert”, zegt Mwesigwa, eraan toevoegend dat dit dicteert dat de vissers te verplaatsen naar waar er overvloedige vangst van vis.

Op dit moment, vis is schaars en de vissers hebben om diep in het meer en soms besteden drie tot vier dagen op het meer. “Waar halen ze de roep van de natuur beantwoorden? Het is een uitdaging en we weten niet wat te doen, “zegt Mwesigwa.

De wijk, volgens Mwesigwa, heeft schamele middelen, toe te voegen dat sanitaire voorzieningen moet een grote prioriteit zijn, maar het is een van de minst gefinancierde sectoren in het district. Hij zegt ook de eilanden liggen verspreid in het Victoriameer, waardoor het moeilijk voor de technische officieren te controleren.

Voorheen vissers werden gemarginaliseerde gemeenschappen, die in troosteloze omstandigheden afgesneden van de rest van de wereld als gevolg van dunne infrastructuur zoals wegen, die voortduurt tot vandaag de dag in de meeste van de eilanden verspreid over het meer.

Als het gaat om huisvesting, het merendeel van de vissers blijven in geïmproviseerde huizen en een aantal van hen, de toegang tot een toilet is een luxe.

Terwijl Uganda is waarschijnlijk de Millennium Development Goals (MDG) doelstelling rond water geraakt in 2015, wordt deze achterstand aan sanitaire voorzieningen.

BDL zet omgekeerde osmose-installaties bij Nalgonda

ecosan2Bharat Dynamics Limited, een Defensie overheidsbedrijf uitgebreide ondersteuning aan Naandi Foundation, een NGO om veilig drinkwater te verstrekken aan bewoners in en rond Narayanpur en Jangoan van Narayanpur Mandal en Peepal Pahad van Choutuppal Mandal, district Nalgonda van Andhra Pradesh.

Dr. NK Raju, executive director (P & A), BDL, ingehuldigd twee omgekeerde osmose (RO) planten op Narayanpur en Jangoan van Narayanpur Mandal tot drinkwater leveren tegen nominale kostprijs van 10 paisa per liter.

Vier activiteiten zijn gestart om de voordelen uit te breiden tot ST, SC en OBC bevolking en in specifieke, de Lambada stam bevolking. Een onder hen is veilig drinkwater en BDL stelt voor door te brengen rond `63 lakh aan dit project. Naast het bieden van veilig drinkwater, BDL in samenwerking met Help Age India, loopt men Mobile Medicare Eenheid om de behandeling te geven aan bejaarden met gratis distributie van geneesmiddelen. In samenwerking met Action for Food Production (AFPRO), wordt BDL bezig met het verstrekken van eco-sanitaire toiletten en ongeveer 212 toiletten werden in het boekjaar 2012-13 afgerond. In samenwerking met The Akshayapatra Stichting BDL is het verstrekken van Mid-dag maaltijd om 15 scholen in Patancheru Mandal, Medak district. Bedrijf stelt voor door te brengen rond `3,50 Crore over deze projecten.