Waterverbruik in Afrika


Afrika is een erg droog continent. Toch is het een van de landen waar het waterverbruik het snelst groeit. Al in 2030 dreigen tekorten te ontstaan. Het vurige verlangen van de Zuid-Afrikaanse regering om na de apartheid snel miljoenen mensen van water te voorzien, heeft wellicht pogingen om op lange termijn goede basisdiensten te leveren, gehinderd.
Het land moet een race tegen de klok lopen om alle lekkende systemen te dichten. Er zijn immers zoveel lekken dat de watervoorziening in gevaar kan komen. Volgens de Wateronderzoekscommissie (WRC), is deze waterverspilling een gevolg van een overheid die een groot deel van de bevolking van 51 miljoen mensen, te snel van water wilde voorzien. Het onderhoud had te weinig prioriteit en daar zien we nu de gevolgen van. Erg veel water is weggelekt door ondeugdelijke verbindingen: ruim 4,3 miljoen zwembaden vol water.
Experts erkennen dat het beleid vlak na de apartheid heeft bijgedragen aan de huidige problemen. Maar hij zegt dat de uittocht van technici en projectmanagers in de afgelopen twintig jaar de belangrijke oorzaak is.

Van de ongeveer 230 gemeenten in Zuid-Afrika, hebben er 79 geen civiel ingenieurs of technici in dienst, blijkt uit een rapport van Allyson Lawless, voormalig voorzitter van het South African Institute of Civil Engineering.