Freelance projecten in Afrika

Veel projecten in Afrika zijn gericht op de verbetering van de samenleving daar. Dat is een erg goed initiatief. Veelal worden deze projecten uitgevoerd door freelance projectleiders die de mensen in derde wereldlanden erg  graag willen helpen. Jaarlijks wordt er door deze projecten vele mensen geholpen om een betere kwaliteit van leven te krijgen.

Vooral in landelijke gebieden ontbreekt vaak een goede infrastructuur, u kunt daarbij denken aan wegen, bruggen, telefoon of internetverbindingen en rioolnetwerken. Het tekort  aan rioolnetwerken zorgt ervoor dat er ziektes kunnen uitbreken omdat er een gebrek is aan hygiëne. Ecosan zorgt ervoor dat rioolnetwerken verbeterd in Afrika verbeterd worden. Organisaties als Ecosan werken vaak met freelance projectleiders, zoals al eerder benoemd. Freelancers hebben erg veel baat bij payroll. Wanneer u als freelancer gebruik maakt van payroll bent u  in feite in loondienst bij het payrollbedrijf. Op deze manier blijft u onafhankelijk maar bent u toch verzekerd tegen WW en langdurige ziekte. U zoekt en vindt nog steeds zelf uw opdrachten en u besteedt enkel uw facturatie aan het payrollbedrijf uit. Op deze manier kunt u dus de voordelen van het freelancen met het de voordelen van payroll combineren en daardoor zorgen voor prettige werkomstandigheden met toch een stukje zekerheid.